Đạo ôn cổ bông

Tác nhân gây bệnh

Bệnh đạo ôn do nấm  Magnaporthe oryzae gây ra. Nó có thể ảnh hưởng đến tất cả các bộ phận trên mặt đất của cây lúa: lá, cổ áo, nút, cổ, các phần của bông và đôi khi cả bẹ lá.

Nhiễm cổ bông và nổ cổ thường xảy ra cùng nhau và có các triệu chứng tương tự.

Khi bị nhiễm bệnh đạo ôn cổ hoặc đốm lá, nó có thể làm cho cây phát triển ít hoặc hoàn toàn không có hạt.

Điều kiện phát bệnh

Bệnh đạo ôn có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào có bào tử đạo ôn.

Nó xảy ra ở những nơi có độ ẩm đất thấp, thời gian mưa rào thường xuyên và kéo dài, và nhiệt độ mát mẻ vào ban ngày. Ở lúa nương, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn gây ra sự hình thành sương trên lá và nhiệt độ tổng thể mát hơn tạo điều kiện cho bệnh phát triển.

Lúa có thể bị bệnh đạo ôn ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng. Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh đạo ôn lá có xu hướng giảm khi cây trưởng thành và phát triển khả năng kháng bệnh của cây trưởng thành.

Làm thế nào để xác định

Kiểm tra các nút và cổ xem có tổn thương và thối rữa không:

 • Nhiễm trùng nút xảy ra theo mô hình dải.
 • Vết bệnh trên nút có màu hơi đen đến nâu xám.
 • Các nút bị nhiễm bệnh có thể làm cho thân hoặc phần của cây giữ bông bị gãy.
 • Vết bệnh trên cổ có màu nâu xám và có thể nổi mề đay, làm cho cổ và bông bị ngã.
 • Nếu nhiễm trùng cổ răng trước giai đoạn sữa thì không hình thành hạt, nhưng nếu nhiễm trùng muộn hơn thì hình thành hạt kém chất lượng.
 • Bệnh đạo ôn cổ và đốm lá cũng có thể gây ra mụn đầu trắng hoặc đốm trắng, tương tự như nhiễm sâu đục thân.
 • Mụn đầu trắng do sâu đục thân có thể tách ra khỏi cây, thân cây sẽ tách ra tại điểm bị sâu đục khoét.
 • Với bệnh nổ cổ và nổ nút, việc kéo mạnh thân cây sẽ không dẫn đến việc loại bỏ.

Ảnh hưởng của bệnh đến năng suất lúa như thế nào?

Bệnh đạo ôn là một trong những bệnh hại lúa có sức phá hoại nặng nề nhất. Do bệnh đạo ôn cổ bông và đốm lá ảnh hưởng trực tiếp đến bông lúa nên năng suất thất thoát ở những cây bị ảnh hưởng rất cao.

Làm thế nào để quản lý

Lựa chọn kiểm soát chính đối với bệnh đạo ôn là trồng các giống kháng bệnh. Liên hệ với văn phòng nông nghiệp địa phương của bạn để biết danh sách cập nhật các giống có sẵn.

Các biện pháp quản lý cây trồng khác cũng có thể được thực hiện, chẳng hạn như:

 • Điều chỉnh thời gian trồng. Gieo hạt sớm, khi có thể, sau khi bắt đầu mùa mưa.
 • Chia nhỏ lần bón phân đạm làm hai hoặc nhiều công thức. Sử dụng quá nhiều phân bón có thể làm tăng cường độ bệnh đạo ôn.
 • Làm ngập ruộng càng thường xuyên càng tốt.