Welcome to MaxxGro

Công ty MAXXGRO là đơn vị kết hợp các công nghệ từ Mỹ với các kiến thức và kinh nghiệm thực tế từ đội ngũ kỹ sư tại Việt Nam để nghiên cứu và sản xuất sản phẩm 100% hữu cơ Organic, an toàn cho người sử dụng và thiên nhiên, đồng thời mang tới hiệu quả nhanh chóng, năng suất cao và giảm giá thành cho người nông dân

Phân bón Maxxgro “Ra đồng cùng nhà nông”.

Chương trình Ra đồng cùng nhà nông được tổ chức ngay đúng thời điểm chuẩn bị vụ Hè Thu năm 2023, với nhiều nội dung thiết thực đã giúp bà con trang bị kiến thức và kỹ năng để canh nông hiệu quả hơn; đồng thời thông tin một số chương trình hỗ trợ phân bón giúp bà con giảm bớt khó khăn trong canh tác.

Anh Tùng – Vùng An Giang phấn khởi chia sẻ về thành công của ruộng lúa Hè thu khi tham gia chương trình “Maxxgro – Ra đồng cùng nhà nông”

1070kg/công là năng suất Hè thu mà anh Tuấn đạt được khi tham gia chương trình “Maxxgro- Ra đồng cùng nhà nông”

LÝ DO CHỌN CHÚNG TÔI